ctx.com.pl
Kupuj szybko bez zakładania konta!  

System VMS Bosch

Strona główna  »  Artykuły  »  System VMS Bosch


System VMS Bosch
System zarządzania materiałem wizyjnym VMS Bosch to obecnie jedna z najlepszych propozycji na zarządzanie sieciowymi systemami monitoringu wizyjnego dla średniej i dużej wielkości obiektów. Oprogramowanie VMS Bosch wyposażono w szereg ciekawych opcji, dzięki którym jest szczególnie użyteczne w ochronie lotnisk, centrów edukacyjnych i biznesowych, transportu, centrów miast, stadionów, kasyn, fabryk oraz centrów handlowych.
System VMS Bosch nie wymaga specjalnego wyposażenia, co pozwala na wykorzystanie istniejącego sprzętu komputerowego oraz kontynuowanie współpracy z dotychczasowymi dostawcami. Kolejnym atutem oprogramowania VMS Bosch jest jego imponująca skalowalność, która umożliwia jego ekonomiczne dostosowanie do zmieniających się potrzeb. Do najważniejszych funkcji i możliwości omawianego produktu z całą pewnością można zaliczyć: jednoczesny podgląd obrazów bieżących i zapisywanych, możliwość umieszczenia kamer, rejestratorów oraz stacji monitoringu w dowolnym miejscu sieci IP, zgodność z cyfrowymi rejestratorami wizyjnymi i krosownicami Allegiant firmy Bosch, mapy lokalizacji z możliwością powiększenia i oznaczeniami miejsc niebezpiecznych, wideo analizę obrazu, funkcję linii czasu w systemach wielokamerowych, wirtualne wejścia umożliwiające integrację z innymi systemami oraz automatyczną aktualizację oprogramowania na stacjach klienckich operatorów.