ctx.com.pl
Kupuj szybko bez zakładania konta!  

Monitoring CCTV

Strona główna  »  Artykuły  »  Monitoring CCTV


Monitoring CCTV to najczęściej wykorzystywany i najszybciej rozwijający się system bezpieczeństwa. Obecnie na monitoring CCTV ma wpływ wiele czynników, w tym szczególnie duży wpływ mają technologie komputerowe.
Dzięki szybkiemu rozwojowi branży informatyczne, wzrostowi mocy obliczeniowej procesorów oraz specjalistycznym układom współczesne systemy monitoringu CCTV oferują doskonałej jakości obrazy. Ponadto, efektywne technologie kompresji także odgrywają niebagatelne znaczenie dla cyfrowych systemów rejestracji i transmisji obrazu.

Przechowywanie danych od zawsze stanowi duży problem. Co prawda obecnie dzięki cyfrowym technikom (rejestrator DVR) zapisu wizji nie jest to aż tak ogromny problem jak w przypadku technik analogowych (magnetowid VHS). Jednakże pomimo pojawienia się nowych technik zapisu, spadku cen napędów oraz nośników danych, problem przechowywania i archiwizowania danych nadal jest widoczny. Problem przechowywania danych jest bardzo ważną kwestią zarówno dla producentów urządzeń CCTV jak i ich nabywców. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy uważa się ciągłą pogoń producentów za jak najlepszą jakością obrazu. Ten wyścig do uzyskania jak najlepszych parametrów obrazów sprawia, że coraz szybciej wzrasta rozdzielczość kamer przemysłowych oraz rejestratorów cyfrowych mogących zapisywać wizję w wysokiej rozdzielczości. Wzrost rozdzielczością wiąże się ze wzrostem ilości danych, które muszą zostać przetworzone a następnie zapisane i archiwizowane.

Obecnie w systemach telewizji przemysłowej stosuje się kilka technik kompresji obrazu. Podstawową metodą kompresji obrazu z jaką możemy spotkać się w systemach monitoringu przemysłowych jest standard JPEG (Joint Photographics Expert Group). Standard JPEG został opracowany w 1983 roku, a następnie ustandaryzowany w roku 1991. To właśnie na bazie tego standardu powstały inne, w tym M-JPEG przystosowany do zapisu wideo. Przyrostek M w nazwie oznacza Motion czyli ruchomy. Wszystkie współczesne technologie kompresji obrazu bazują na standardzie JPEG w tym także szeroko stosowany format MPEG (Moving Pictures Expert Group).